Bygga till, Byggatill, Bygga hus, Byggahus, Bygga, Badrum bygg, bygga till, bygga hus, bygg & badrum, bygga om, bygga fran, bygg firma  
Mail Hem
VerksamhetFöretaget Referenser Arbeta hos oss Leverantörer Kontakt
Om SBB Organisation Verksamhetssystem Projektstyrning Vår affärsidé Miljökrav
 
bygga till bygga husSkriv ut sidan
Miljökrav

Kompetens
- Inom vår egen organisation skapa vi förståelse och engagemang för miljöfrågor, genom utbildning och god kommunikation. Vi strävar efter ständig förbättring.

Lagkrav
- Vi följer lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

Resurshushållning
- Vi strävar efter att begränsa material- och energianvändning så långt det är möjligt, samt att öka återanvändning och öka graden av återvinning av material.

Försiktighet
- Vi strävar efter att förebygga förorening vid köp av material och produkter samt vid hantering av restprodukter.

Kommunikation
- Vi för en ständig dialog med beställare, leverantörer, underentreprenörer och konsulter inom miljöfrågor.

Transporter
- Vi strävar efter att transportera effektivt och miljöanpassat.

Arbetsmiljö
- Vi verkar för en trygg och säker arbetsmiljö.
©2006 Stockholms Byggbrigad
Box 589, 101 31 Stockholm
Tel/ Fax: +46 (8) 7606694 E-post: info@sbb.nu
Powered by: IvanPE