Bygga till, Byggatill, Bygga hus, Byggahus, Bygga, Badrum bygg, bygga till, bygga hus, bygg & badrum, bygga om, bygga fran, bygg firma  
Mail Hem
VerksamhetFöretaget Referenser Arbeta hos oss Leverantörer Kontakt
Om SBB Organisation Verksamhetssystem Projektstyrning Vår affärsidé Miljökrav
karta
bygga till bygga husSkriv ut sidan

Stockholms byggbrigad AB i korthet


Stockholms byggbrigad AB bedriver verksamhet inom de tre affärsområdena byggentreprenad,
byggservice och fastighetsutveckling.

Företaget har varit etablerat sedan 2002 och har i huvudsak verkat inom Storstockholmsområdet sedan dess. Idag är vi ett komplett byggföretag och specialister på total- och funktionsentreprenader, där innovativa lösningar kommer till sin rätt.

Vår konkurrenskraft är den breda kompetens och långa erfarenhet som redan finns i företaget.
Vår vision är att vara en stabil och trygg partner för såväl kunder som leverantörer.

BYGGENTREPENAD
En av våra starkaste sidor är förmågan att driva totalentreprenader.

Allt fler kunder börjar komma till insikt om att det traditionella upphandlingsförfarandet, där byggaren
ses som en motpart, ofta resulterar i alltför dyra slutlösningar. Våra kunder upptäcker att vi ofta kan
skapa betydligt mer effektiva lösningar i samverkan. Med kundens verksamhet i centrum, och med engagerade medarbetare, ökar vi dramatiskt de gemensamma möjligheterna till en bra slutprodukt.

Vi utför :
· Vindsvåningar på entreprenad
· Nybyggnation av: småhus, radhus, fritidshus och garage
· ROT arbeten– renoveringar om- och tillbyggnader
· Mark & gårds arbeten

BYGGSERVICE

Byggserviceverksamheten står, idag, för nästan 20 procent av SBB’s omsättning och är huvudsakligen koncentrerad till Storstockholm. Service ses här som en strategiskt viktig del av verksamheten. 
Många kunder känner trygghet i att ha samma leverantör av både stora och små jobb.
Servicekontakten är också en viktig kanal till att hålla oss uppdaterade om kundens verksamhet
och få möjlighet att komma in tidigt i byggprocessen.

Service är det småskaliga byggandet där största ansvaret ligger på den enskilde hantverkaren,
exempelvis vid små entreprenader, serviceavtal och försäkringsskador. Kraven är höga.
Hantverkaren skall vara en kompetent och social yrkesman, som är begåvad med ett initiativrikt sinne. Därutöver ställs det krav på en god förmåga att kunna arbeta självständigt.2006 Stockholms Byggbrigad
Box 589, 101 31 Stockholm
Tel/ Fax: +46 (8) 7606694 E-post: info@sbb.nu
Powered by: IvanPE